Valikko Sulje

Uskontunnustus ja kastelupaus

USKOMME TIIVISTELMÄ

”Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.” (Room. 10:9)

Uskontunnustus ja kastelupaus

Historiansa alusta alkaen Seitsemännen päivän adventistit ovat olleet haluttomia laatimaan varsinaista uskontunnustusta, koska on haluttu olla avoimia Raamatun tutkimiselle. Käytännöllisistä syistä on kuitenkin aika ajoin havaittu välttämättömäksi laatia eräänlainen yhteenveto siitä, miten adventistit ymmärtävät Raamatun opetuksia. Alla tiivistelmä siitä, mitä me uskomme.

Uskomme…

 1. Isään Jumalaan, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan. (1. Moos.1:1; Ef. 3:14; 4:6)
 2. Jeesukseen Kristukseen, Jumalan iankaikkiseen Poikaan, maailman Vapahtajaan. (Joh. 3:16; Matt. 16:16; Ap. t. 4:12; 1. Joh. 4:14)
 3. Pyhään Henkeen, jumaluuden kolmanteen persoonaan, joka toimii Kristuksen edustajana maan päällä ja Jumalan sanan ja voiman kautta uudestisynnyttää ihmisen. (Joh. 3:3-8; 2. Kor. 5:17; Matt. 28:18,19; Joh. 14:26; 15:26; 16:7-15)
 4. että saamme syntimme anteeksi ja pelastumme uskon kautta Kristuksen sovitustyöhön ilman omia ansioitamme. (Room. 3:23-26; Ef. 2:4-9; 1:7; Kol. 1:14; 1. Joh. 1:7-9)
 5. että Raamattu on Jumalan sanaa ja opin ja elämän ainoa perustus ja ohje. (2. Tim. 3:14-17; 2. Piet. 1:19-21; 1. Kor. 4:6)
 6. että Jumalan laki – kymmenen käskyä – on muuttumattomana voimassa ja että Pyhä Henki kirjoittaa sen uudessa liitossa uskovan sydämeen. (2. Moos. 20:3-17; Matt. 5 :17-19; Luuk. 16:17; 1. Kor. 7:19; Hebr. 10:15-16)
 7. että raamatullinen viikon seitsemäs päivä, lauantai, on Herran asettama ja siunaama sapatti, lepopäivä, jota Vapahtajan ja alkuseurakunnan antaman esimerkin mukaan tahdomme rakastaa ja pyhittää. (1. Moos. 2:2,3; 2. Moos. 20:8-11; Jes. 58:13,14; 66:22,23; Hes. 46:1; Matt. 24:20; Luuk. 4:16; 23:54-56)
 8. että Kristus täydellisen ja kertakaikkisen uhrin annettuaan nousi kuolleista, astui ylös taivaaseen ja toimii nyt Ylimmäisenä Pappinamme taivaallisessa pyhäkössä tutkivan tuomion ja armonajan päättymiseen asti. (Hebr. 8:1,2; 9:23-26; Dan. 8:14)
 9. että Kristuksen toinen tuleminen on lähellä, ”oven edessä”, ja että se tapahtuu julkisesti, suurella voimalla ja kirkkaudella. (Luuk. 21:25-28; Matt. 24:29-36; Ilm. 1:7; Joh.14:1-3)
 10. että kuolema on rauhaisaa ja tiedotonta unta ylösnousemukseen saakka, että kuolemattomuus saadaan Jumalan armolahjana ensimmäisessä ylösnousemuksessa, ja että synnin palkka on toinen kuolema, iankaikkinen hävitys helvetin tulijärvessä. (Joh. 11:11; Saarn.9:5; Room. 6:23; 1. Kor. 15:16-18, 51-55; Ilm. 20:6, 14,15)
 11. että ensimmäisen ja toisen ylösnousemuksen välisenä tuhatvuotiskautena pelastetut ovat taivaassa, jumalattomat kuolleina, maa autiona ja tyhjänä ja saatana sidottuna; että tuhannen vuoden kuluttua Uusi Jerusalem ja pelastetut laskeutuvat taivaasta, jumalattomat herätetään kuolleista, heidän tuomionsa pannaan täytäntöön sekä että Jumala sen jälkeen uudistaa maan pelastettujen ikuiseksi kodiksi. (Ilm. 20 luku; 1. Tess. 4:13-18; Joh. 5:28,29; Jes.13:9-13; Mal. 4:1-3; 2. Piet. 3:10-13; Ilm. 21:1-6)
 12. että ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli; tahdomme sen vuoksi pukeutua siististi ja säädyllisesti, karttaa maailman synnillisiä nautintoja ja epäkristillisiä tapoja, pidättyä epäterveellisestä ravinnosta sekä kieltäytyä päihdyttävistä juomista, tupakasta, huumeista ja muista terveyttä turmelevista aineista. (1. Tess. 5:23; 1. Kor. 3:16-17; 6:19,20; 1. Tim. 2:9,10; 3. Moos. 11. luku; Jes. 65:4; 66:15-17; Room. 12:1,2)
 13. että Jumalan työtä ylläpidetään pyhillä kymmenyksillä ja uhrilahjoilla. (2. Kor. 9:6,7; Matt. 23:23; Hebr. 7:6,8; Mal. 3:8-12)
 14. että Herran pyhä ehtoollinen on Jeesuksen asettama muistoateria, jossa hän kohtaa kansansa ja antaa sille läsnäolollaan voimaa. (Joh. 13:1-17; 1. Kor. 11:23-33; Matt. 26:26-29)
 15. että iankaikkiseen evankeliumiin sisältyy lopun aikana erityinen varoitus luopumuksesta, laittomuudesta, antikristuksesta, pedon kumartamisesta ja sen merkin ottamisesta. (Ilm. 14:6-13; Dan. 7:9,10,13; 2. Tess. 2. luku; Matt. 24:14)
 16. että seitsemännen päivän adventtiseurakunta opettaa Kristuksen evankeliumia, julistaa maailmalle viimeistä herätys- ja pelastussanomaa, johon sisältyy Jeesuksen usko, Jumalan käskyt ja profetian henki. (Ilm. 14:12; 12:17; 19:10; Ap. t. 1:8)
 17. että raamatullinen kaste kuuluu uskoon tulleelle ja suoritetaan veteen upottamalla Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen; näin kastettu liittyy seurakuntaan. (Mark. 16:15,16; Matt. 3:13-17; Ap. t. 2:37-41; 8:26-39; Room. 6:3,4)
 18. että Kristus antoi seuraajilleen tehtävän olla maailman valona ja hänen todistajinaan, jotta Jumalan työ edistyisi ja oma henkilökohtainen uskonelämämme vahvistuisi. (Matt. 5:14-16; Mark. 16:15; Ap. t. 1:8; Room. 10:9,10; Ilm. 22:17)